Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần T

02 tháng 6 2020 05:01

câu hỏi

-Nam vẽ lên tường lớp hoc -Thái phá vườn hoa trong trường a,Chỉ ra vi phạm của nam và thái trong các tình huống trên b,Thấy vậy em sẻ làm gì?em rut ra đc bài học nào cho mình


2

2


Phương N

17 tháng 9 2020 13:56

a,Năm vẽ lên tường lớp học, Thái phá vườn hoa trong trường.

Phương N

17 tháng 9 2020 13:58

b,em sẽ khuyên bạn không nên làm thế,rút ra bài học cho mình là ko nên phá hoại của công của nhà trường

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hãy giải thích câu thành ngữ :"Rừng vàng biển bạc"?

12

Lihat jawaban (1)