Square root
VBT
Calculator
magnet

Hổ B

09 tháng 2 2020 13:43

câu hỏi

đơn vi đơn vị electron là gì


0

1


Mỹ N

10 tháng 2 2020 07:23

Electron, đôi khi cũng được gọi là điện tử,[8] là một hạt hạ nguyên tử, ký hiệu là e⁻ hay β

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

AB dài 3cm đặt song song và cách gương 4 cm a. Vẽ ảnh của vật qua gương, nhận xét tính chất ảnh. Ảnh của vật dài và cách gương bao nhiêu cm b. Xác định vùng đặt mắt để thấy ảnh của vật qua gương? c. Từ A vẽ tia tới đến gương sao cho thu được tia phản xạ qua B

10

Lihat jawaban (1)