Square root
VBT
Calculator
magnet

Tùng V

27 tháng 11 2019 12:55

câu hỏi

Đơn vị tần số là


0

1


Nguyễn Đ

08 tháng 12 2019 11:17

Đơn vị tần số :Héc ( kí hiệu : Hz )

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

để tia sáng chiếu theo phương nằm ngang tới gương phẳng, bị phản xạ chiếu xuống theo phương thẳng đứng , thì phải đặt gương phẳng nghiêng với mặt đất một góc bao nhiêu? vẽ hình minh họa?

12

Lihat jawaban (1)