Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễnn T

25 tháng 2 2020 11:55

câu hỏi

“nếu là chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng, nếu là hoa tôi sẽ là một đóa hứng dương, nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây ấm laden ng tôi sẽ chết cho quê hương”. Lời bài hát đề cập đến phạm trù đạo đức cơ bản nào? Chình bày hiểu biết của em về phạm trù đạo đức ấy.


0

1


Hiền H

22 tháng 3 2020 17:16

Chào em, câu hỏi của em liên quan đến bài 11 Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học trong chương trình GDCD 10. Lời bài hát nói về phạm trù nghĩa vụ. - Nghĩa vụ là trách nhiệm của cá nhân đối với yêu cầu, lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội. - Trong trường hợp cần thiết cá nhân phải biết đặt lợi ích của tập thể lên trên quyền lợi cá nhân.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

what your name

1

Lihat jawaban (1)