Square root
VBT
Calculator
magnet

Su N

31 tháng 12 2019 07:08

câu hỏi

ôn thi hk 1


1

2


G. EL

02 tháng 1 2020 09:19

Xem video ôn tập nha bạn^^

Tathithuy T

04 tháng 1 2020 13:22

ok thi xong lâu rùi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho tam giác ABC coa AB=1, góc A=105°, góc B=60°. Trên BC lấy điểm E sao cho BE=AB. Vẽ ED//AB. Chứng minh rằng 1/AC^2+1/AD^2=3/4

55

Lihat jawaban (2)