Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn P

01 tháng 8 2021 08:18

câu hỏi

Đơn thức -1/3 y²z⁴9x³y có bậc là bao nhiêu.


5

1


Thành Đ

04 tháng 8 2021 02:25

bậc 10

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hàm số là gì

0

Lihat jawaban (1)