Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng T

15 tháng 12 2022 13:39

câu hỏi

Ở nơi lạnh nhất thế giới, nhiệt độ có thể xuống đến 60°c dưới 0°c

Ở nơi lạnh nhất thế giới, nhiệt độ có thể xuống đến 60°c dưới 0°c

alt

3

1


Tường V

16 tháng 12 2022 04:58

<p>Là Oymyakon và Verkhoyansk nhe</p>

Là Oymyakon và Verkhoyansk nhe

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính: (7^(2005)+7^(2004)):7^(2004)

19

Được xác nhận