Square root
VBT
Calculator
magnet

Hà L

06 tháng 11 2022 14:37

câu hỏi

đàn gà có 150 con ,trong đó số gà mái nhiều hơn số gà trống là 60 con. Hỏi có bao nhiêu con gà trống bao nhiêu con gà mái

đàn gà có 150 con ,trong đó số gà mái nhiều hơn số gà trống là 60 con. Hỏi có bao nhiêu con gà trống bao nhiêu con gà mái


9

1


NThy N

06 tháng 11 2022 14:41

<p>Đàn gà có số con gà mái là :&nbsp;</p><p>(150+60):2 = 105(con gà )</p><p>Đàn gà có số con gà trống là:</p><p>150-105=45(con gà )</p><p>đáp án : 105 con gà mái&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 45 con gà trống</p>

Đàn gà có số con gà mái là : 

(150+60):2 = 105(con gà )

Đàn gà có số con gà trống là:

150-105=45(con gà )

đáp án : 105 con gà mái 

                  45 con gà trống

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

24 + 34

10

Lihat jawaban (2)