Square root
VBT
Calculator
magnet

Huyh H

24 tháng 1 2021 06:34

câu hỏi

(n+3)(n^2+1) bằng bao nhiêu


14

1


T. Hữu

25 tháng 1 2021 07:34

Bài này đáng ra mình chưa học ở lớp 6 nhưng thầy giải cho nhé. Có thể coi là áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng a.(b+c) = a.b + a.c (n+3)(n^2+1) =(n+3).n^2 + (n+3).1 = n.n^2 + 3.n^2 +n + 3 = n^3 + 3.n^2 + n + 3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tính tập hợp A={ x thuộc n| 24

7

Lihat jawaban (1)