Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyển Đ

18 tháng 12 2019 12:16

câu hỏi

đố máy bạn nè vua trần cảnh có bao nhiêu người vợ và bao nhiêu đứa con?


0

3


Jena J

21 tháng 12 2019 07:37

6 Vợ 22 con

Nguyển Đ

22 tháng 12 2019 07:16

trần liểu là anh trai trần cảnh cưới công chúa thuận thiên chị lý chiêu hoàng, chiêu hoàng sinh ra con là trần trịnh mới ra đời thì đả chết yểu thủ độ thấy trần cảnh không có con trai nối ngôi thấy nguy quá ép trần cảnh cưới thuận thiên bỏ chiêu hoàng thuận thiên cưới trần cảnh sông sinh ra được. trần quốc khang,trần hoảng (trần thánh tông), trần quang khải, trần ích tắc,trần nhật duật, công chúa an tư .tức là 1 đưa chết 6 đứa sống 2 người vợ

Nguyển Đ

22 tháng 12 2019 07:17

vào tuổi 40 lý chiêu hoàng cưới được lê phu trần

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

vì sao an dương vương thua trận

0

Lihat jawaban (1)