Square root
VBT
Calculator
magnet

Bìnn B

19 tháng 12 2019 14:13

câu hỏi

"một đáy giếng" là cụm danh từ hay động từ hay tính từ?


0

1


Hana H

20 tháng 12 2019 13:52

cụm danh từ bạn nhé mình chắc trăm phần trăm luôn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho tôi hỏi bài vượt thác tác giả là gì

2

Lihat jawaban (10)