Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ V

12 tháng 11 2020 12:16

câu hỏi

Ở một loài gen A qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với hoa trắng do gen a quy định. Cho hoa đỏ thuần chủng thụ phấn với hoa trắng thì thu được f1 toàn hoa đỏ. a, lập sơ đồ lai b, nếu f1 lai với nhau thì kết quả sẽ như nào?


5

1


Nguyễn Đ

01 tháng 12 2020 16:05

a. P: AA × aa Gp: A a F1: Aa (100% đỏ) b. Vì F1 mang kiểu gen dị hợp nên khi lai F1 với nhau thì F2 mang kiểu hình 3 trội : 1 lặn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 1: Điền từ thích hợp vào ô trống: cân bằng; ban đầu; thiếu; thừa; mật độ; số lượng Khi mật độ cá thể tăng quá cao dẫn tới…….thức ăn, chỗ ở, phát sinh nhiều bệnh tật, nhiều cá thể sẽ bị chết. Khi đó,…..quần thể lại được điều chỉnh trở về mức……...

8

Lihat jawaban (2)