Square root
VBT
Calculator
magnet

Minie N

16 tháng 12 2019 16:25

câu hỏi

âm phản xạ có phải là tiếng vang không?vì sao?


0

1


Mai P

17 tháng 12 2019 12:59

âm phản xạ không phải là tiếng vang vì tiếng vang là âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp một khoảng thời gian ít nhất là một phần 15 giây

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Có 3 vật A,B,C. Cho biết vật A mang nhiễm điện âm + Khi đưa vật A lại gần vật B thì chúng đẩy nhau + Khi đưa vật B lại gần vật C thì chúng hút nhau Hãy cho biết vật B,C mang điện tích gì? Giải thích? Giúp với mai thi rồi

10

Lihat jawaban (1)