Square root
VBT
Calculator
magnet

Cao T

07 tháng 4 2020 14:26

câu hỏi

Đố mẹo :mọi người nhà Lan có 62 bông hoa ,nhà Linh có 49 bông hoa.hỏi cả hai nhà có bao nhiêu con bò?


0

1


Cao T

07 tháng 4 2020 15:14

Ai đoán được là thánh

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tôi muốn học bảng nhân

0

Lihat jawaban (3)