Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ T

27 tháng 10 2019 10:25

câu hỏi

- Mìnhh học kém phần rút gọn biểu thức giờ làm tn để học tốt hơn ạ


2

1


Khánh Đ

06 tháng 12 2019 14:56

phần rút gọn bt thật ra rất đơn giản. muốn giỏi phải nắm được :+ Quy đồng + trục căn thức ở mẫu +chia phân số +đặt nhân tử chung ....

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

√3+2√2-√6-4√2

11

Lihat jawaban (2)

3√x+7 -√y-1 =5 5√x+7 -√y-1 =12

7

Được xác nhận