Square root
VBT
Calculator
magnet

Trinh H

17 tháng 10 2022 04:21

câu hỏi

ý mình nói là bài 21 luyện tập bài số 1 đặt tính rồi tính tổng

alt

6

1


Kí B

17 tháng 10 2022 12:02

5.551 nha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2764,056 : 12,72

3

Lihat jawaban (2)