Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm A

11 tháng 10 2020 14:18

câu hỏi

đố mọi người có một con chim trên cây ba con chim tới nũa rồi tỉ tỉ con chim tới nữa hỏi có bao nhiêu con chim


24

5


Phượng P

18 tháng 10 2020 06:24

có ba con chim 🐦 🐦 🐦 đúng không? đầu tiên là một con chim tiếp theo là ba của con chim và tiếp theo là tí tỉ tỉ là chị của con chim. Vậy là có ba con chim.

Võ G

18 tháng 10 2020 15:05

ba con vì 3 là cha của con chim bay tới tỉ tỉ là chị của con chim bay tới

Phạm A

15 tháng 11 2020 10:44

võ với phượng đúng rồi đó

Ngô N

13 tháng 10 2020 07:30

1000.000.000.000.

Mai T

13 tháng 10 2020 14:00

1.000.000.000.000.000.000 con chim

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tính tập hợp A={ x thuộc n| 24

7

Lihat jawaban (1)