Square root
VBT
Calculator
magnet

AB D

28 tháng 8 2021 04:02

câu hỏi

Đố mọi người biết con gì nhỏ đi bốn chân lớn đi hai chân già đi ba chân là con gì ?


19

6


Thụy N

28 tháng 8 2021 08:47

con người chứ gì

Thụy N

28 tháng 8 2021 08:49

vì con người lúc còn nhỏ chưa biết đi nên sẽ bò, đó là đi 4 chân. Khi lớn lên đã biết đi nên sẽ đi 2 chân. Về già đi hai chân cộng cái gậy là 3 chân

Uyên U

30 tháng 8 2021 10:27

con người,vì khi nhỏ thì bò,lớn biết đi thì hai chân,già thì thêm cây gậy là ba chân

Lê T

30 tháng 8 2021 15:15

Con người.Vì bốn chân là em bé hai chân là người lớn ba chân là người già

Lê T

30 tháng 8 2021 15:15

Đúng ko?

Thụy N

31 tháng 8 2021 02:32

đúng. Mình nghĩ vậy. Vì mình nghe câu hỏi này 1 lần rồi

Suri S

17 tháng 9 2021 05:02

con người : 3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

văn dễ

24

Lihat jawaban (6)