Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

26 tháng 9 2022 12:18

câu hỏi

Để m gam phôi bào sắt ra ngoài không khí một thời gian sau thu được 12g hỗn họp A gồm các oxit Fe 2 O, Fe 3 O 4 , FeO và Fe dư. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp trong dung dịch HNO 3 được 2,24 lít khí NO duy nhất (đktc). Tính m. A. 5,60g B. 10,08g C. 11,20g D. 6,72g


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

26 tháng 9 2022 13:41

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bao T,</p><p>Đây là bài tập thuộc Chương Sắt và một số kim loại</p><p>Bài giải chi tiết trong ảnh đính kèm</p><p>Chọn B</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Bao T,

Đây là bài tập thuộc Chương Sắt và một số kim loại

Bài giải chi tiết trong ảnh đính kèm

Chọn B

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 94 : Trong phản ứng hoá học, nguyên tử natri không hình thành được A. ion natri. B. cation natri. C. anion natri. D. ion đơn nguyên tử natri.

0

Được xác nhận