Square root
VBT
Calculator
magnet

Oh M

10 tháng 4 2020 07:40

câu hỏi

"Mùa hoa năm ấy, tôi đã yêu cậu" là kiểu câu j?


15

4


N. Thị

16 tháng 4 2020 02:55

Đây là câu đơn em nhé. Tôi: chủ ngữ đã yêu cậu: vị ngữ Mùa hoa năm ấy: trạng ngữ

Tuong...m

16 tháng 4 2020 13:55

nhanh lên

Nguyen M

16 tháng 4 2020 09:23

kiểu câu đơn

Kuruba K

01 tháng 6 2020 10:45

Kiểu câu đơn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

viết văn thuyết minh về tác giả nam cao trong văn bản lão hạc

0

Lihat jawaban (1)