Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

19 tháng 10 2022 04:13

câu hỏi

(like) water ... a duck's... Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ

(like) water ... a duck's...

Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

19 tháng 10 2022 04:16

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Thảo P,</strong></p><p><strong>Đây là một bài tập môn Anh 12</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết:</strong></p><p>(like) water off a duck's back: nước đổ đầu vịt</p><p>Ví dụ: I can't tell my sister what to do; it's water off a duck's back with her.</p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là một bài tập môn Anh 12

Bài giải chi tiết:

(like) water off a duck's back: nước đổ đầu vịt

Ví dụ: I can't tell my sister what to do; it's water off a duck's back with her.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Long goes ( comfort/sail)........at the weekend.

4

Được xác nhận