Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh C

24 tháng 10 2022 12:25

câu hỏi

. Lan có 30 tấm bưu thiếp. Minh có ít hơn Lan 8 tấm bưu thiếp. Hỏi: a) Minh có bao nhiêu tấm bưu thiếp. b) Cả hai bạn có bao nhiêu tấm bưu thiếp.

.   Lan có 30 tấm bưu thiếp. Minh có ít hơn Lan 8 tấm bưu thiếp. Hỏi:
a) Minh có bao nhiêu tấm bưu thiếp.
b) Cả hai bạn có bao nhiêu  tấm bưu thiếp.


7

3

Được xác nhận

R. Roboteacher45

University of Pedagogy

24 tháng 10 2022 13:11

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thanh C</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương Số tự nhiên , Bài Phép cộng và phép trừ</p><p>Bài giải chi tiết :&nbsp;</p><p>a) Minh có số tấm bưu thiếp là:</p><p>30-8=22 (tấm bưu thiếp)</p><p>b) Cả hai bạn có số tấm bưu thiếp là:</p><p>30+22=52 (tấm bưu thiếp)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thanh C

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương Số tự nhiên , Bài Phép cộng và phép trừ

Bài giải chi tiết : 

a) Minh có số tấm bưu thiếp là:

30-8=22 (tấm bưu thiếp)

b) Cả hai bạn có số tấm bưu thiếp là:

30+22=52 (tấm bưu thiếp)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

Tấn P

24 tháng 10 2022 13:13

<p>a) Minh có số tấm bưu thiếp là:</p><p>30-8=22 (tấm bưu thiếp)</p><p>b) Cả hai bạn có số tấm bưu thiếp là:</p><p>30+22=52 (tấm bưu thiếp)</p>

a) Minh có số tấm bưu thiếp là:

30-8=22 (tấm bưu thiếp)

b) Cả hai bạn có số tấm bưu thiếp là:

30+22=52 (tấm bưu thiếp)

Nguyen K

19 tháng 11 2022 08:23

<p>a) số tấm bưu thiếp Minh có là:</p><p>30-8=22( bưu thiếp)</p><p>B) số bưu thiếp cả hai bạn có là:</p><p>30+22=52( bưu thiếp )</p>

a) số tấm bưu thiếp Minh có là:

30-8=22( bưu thiếp)

B) số bưu thiếp cả hai bạn có là:

30+22=52( bưu thiếp )

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giúp tớ với🙏

8

Được xác nhận