Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhi N

02 tháng 11 2022 11:28

câu hỏi

Để lát nền một căn phòng ngươi ta đã dùng hết 150 viên gạch hình vuông có cạnh 20 cm. Hỏi cần bao nhiên tiền mua gạch để lát phòng đó (biết rằng 1m2 gạch có giá 500.000 đồng ?)

Để lát nền một căn phòng ngươi ta đã dùng hết 150 viên gạch hình vuông có cạnh 20 cm. Hỏi cần bao nhiên tiền mua gạch để lát phòng đó (biết rằng 1m2 gạch có giá 500.000 đồng ?)


8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

06 tháng 11 2022 11:56

Được xác nhận

Xin chào em Như Ý Đây là một bài tập thuộc Bài Diện tích hình chữ nhật Bài giải chi tiết: Diện tích một viên gạch là: 0,2.0,2=0,04 m2 Diện tích căn phòng là: 150.0,04 = 6m2 Số tiền là: 6.500 000= 3000 000 đồng Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải hệ phương trình: e) {,(,2x+3y=5,),,(,5x−4y=1,),

2

Được xác nhận