Square root
VBT
Calculator
magnet

Muội T

22 tháng 10 2022 13:16

câu hỏi

Để lát một căn phòng hình chữ nhật người ta sử dụng loại gạch men hình vuông có cạnh là 40cm,biết rằng người ta lát căn phòng đó hết 125 viên gạch.Hỏi diện tích căn phòng đó là bao nhiêu mét vuông

Để lát một căn phòng hình chữ nhật người ta sử dụng loại gạch men hình vuông có cạnh là 40cm,biết rằng người ta lát căn phòng đó hết 125 viên gạch.Hỏi diện tích căn phòng đó là bao nhiêu mét vuông


15

2

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

22 tháng 10 2022 13:19

Được xác nhận

<p>Xin chào em Muội T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, Chương số hữu tỉ</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>Diện tích một viên gạch là: 40.40=1600 (cm<sup>2</sup>)</p><p>Diện tích căn phòng là: 1600.125=200000 (cm<sup>2</sup>)=20 m<sup>2</sup></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Muội T

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, Chương số hữu tỉ

Câu trả lời chi tiết như sau:

Diện tích một viên gạch là: 40.40=1600 (cm2)

Diện tích căn phòng là: 1600.125=200000 (cm2)=20 m2

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

Linh N

23 tháng 10 2022 14:10

ngta sd 400 viên gạch hvg có cạnh dài 60cm để lát nền chi 1 căn phòng hvg .hỏi nền căn phòng hvg có cạnh dài bao nhiêu mét

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chứng minh đẳng thức lượng giác 1+tan x/1-tan x = cot x +1 /cot x -1

15

Được xác nhận