Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh T

31 tháng 10 2022 03:44

câu hỏi

Đề kiểm tra giữa học kì II lớp 6 - Trường THCS Lê Quý Đôn - Bài 1

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

04 tháng 11 2022 14:30

Được xác nhận

Xin chào em Thanh T, Đáp án cho câu hỏi của em là: a/2121 b/-20200 c/-41 Bài giải chi tiết: a/2021+(193-487)-(293-687) = 2021 + (193-293) - (487 -687) = 2021 -100 + 200 = 2121 b/= 101.(-163-38+1) = 101. (-200) = -20200 c/ = 1 -2.((353-253)-79) = 1 - 2.(100-79)=1-2.21=-41 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 1 (4 diểm) a) Tìm số tự nhiên y biết: 2020/5×1/2⟨y(3/12+3/4)×204

1

Được xác nhận