Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

24 tháng 1 2021 13:24

câu hỏi

"Không thầy đố mày làm nên" và "Học thầy không tày học bạn" là 2 câu tục ngữ tưởng chừng như mâu thuẫn nhưng lại bổ sung ý nghĩa cho nhau. Hãy tìm 1 cặp câu khác cũng tưởng như mâu thuẫn nhưng lại bổ sung cho nhau và giải thích.


15

1


N. Mộng

22 tháng 2 2021 01:41

Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân - Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

làm cách nào để làm 1 bài văn hay

13

Lihat jawaban (1)