Square root
VBT
Calculator
magnet

Huỳnh H

11 tháng 8 2021 12:03

câu hỏi

để khử hoàn toàn oxit kim loại R ta cần 10,08l khí hidro (đktc) và sau phản ứng thu được 16,8g kim loại. Tìm công thức của oxit ấy


10

1


Trần T

12 tháng 8 2021 05:39

Chú Thích: +) R là nguyên tử khối của kim loại +) x,y là chỉ số của CTHH. nH2 = 10.08/22.4 = 0,45(mol) CTHH của oxit kim loại: RxOy (x,y>0;x,y thuộc N) PTHH: RxOy + yH2 -> xR + yH2O .............0,45/y...0,45.....................(mol) Từ PTHH,ta thấy rằng nH2=nH2O(=y) => nH2O=0,45(mol) mH2O = 0,45×18=8,1(g). mH2 = 0,45×2 = 0,9(g). Theo ĐLBTKL,Ta có: mRxOy + mH2 = mR + mH2O ..............................=> mRxOy + 0,9 = 16,8 + 8,1 =>mRxOy = (16,8 + 8,1) - 0,9 = 24(g) MRxOy = 24/0,45/y = 160/3y (g/mol) =>MR = ((160/3)y - 16y)/x = (112/3)y/x Do R là kim loại nên x,y có thể rơi vào các trường hợp sau: (x=2;y=1) hoặc (x=1;y=1) hoặc (x=2;y=3) hoặc (x=3;y=4) nếu x=2;y=1 => MR=19 (Loại) .......x=1;y=1 => MR=37 (Loại) .......x=2;y=3 =>MR=56 (Thỏa mãn) .......x=3;y=4 =>MR=50 (Loại) Vậy R = 56 => R là Sắt(Fe) +)x=2;y=3 -> CTHH của oxit kim loại là : Fe2O3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nhờ mọi người<3

7

Được xác nhận

trong các chất sau, chất nào có hàm lượng cacbon nhiều nhất: C2H4O2, C2H6O3 ,C3H7CL ,C2Ag2.

1

Lihat jawaban (1)