Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê Q

16 tháng 1 2020 13:38

câu hỏi

"if I were you, I wouldn't buy this car"


0

1


Lê T

19 tháng 1 2020 12:48

Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không mua chiếc xe đó

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trọng âm

8

Lihat jawaban (1)