Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngô N

07 tháng 11 2019 14:00

câu hỏi

đối với mạch điện kín gồm nghìn điện với mạch ngoài là điện trở thì cường độ dòng điện chạy trong mạch


0

1


Hà D

09 tháng 1 2020 10:38

chào bạn! bạn có thể viết rõ câu hỏi được ko?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giúp vs

2

Được xác nhận