Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm L

03 tháng 11 2022 13:44

câu hỏi

Đối với dd HCl 0,10m nếu bỏ qua sự điện li của nước thì ₫ánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng Á [h ]=0, 10M B [h ]

Đối với dd HCl 0,10m nếu bỏ qua sự điện li của nước thì ₫ánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng

Á [h ]=0, 10M

B [h ]


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

07 tháng 11 2022 12:49

Được xác nhận

Xin chào em Phạm L Đây là một bài tập thuộc Phần Điện ly Bài giải chi tiết: Ta có HCl : 0,1M => [H+]=0,1M Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e với

2

Được xác nhận