Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh N

18 tháng 12 2019 05:27

câu hỏi

điều khiển anh thanh niên cảm thấy tôi hôm ấy cháu sống thật hạnh phúc là gì


0

1


Bsjhe B

18 tháng 12 2019 13:49

.-Với anh, hạnh phúc là niềm vui được cống hiến, làm việc có ích cho đất nước. - Niềm hạnh phúc của anh thanh niên còn là được sống, được cống hiến và làm việc cùng những người thân yêu nhất vì mục đích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nốt nhạc trong bài thơ Mùa xuân nho nhỏ thể hiện điều gì? Điều đó góp phần gì vào việc thể hiện nguyện ước của tác giả ntn?

1

Lihat jawaban (1)