Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

20 tháng 10 2020 07:56

câu hỏi

Để điều chế 200g dd NH3 1,7% ; cần lấy bao nhiêu lít N2 ( đkc),H=80%


3

1


Nguyễn T

22 tháng 11 2020 14:32

2,8l nha bạn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

viết PTPƯ theo sơ đồ, ghi rõ điều kiện (nếu có) . CaC2 --->C2H2--->C4H4--->C4H10--->C2H4--->C2H5OH--->C2H4--->C2H6--->C2H5Cl .

8

Lihat jawaban (1)