Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

12 tháng 8 2022 08:14

câu hỏi

đổi thành câu tường thuật: He said " I do homework with my friends"


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

23 tháng 8 2022 16:46

Được xác nhận

Xin chào em Ẩn D, Đây là một bài tập thuộc dạng viết câu tường thuật. Bài giải chi tiết: - He said (that) he did homework with his friends. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

My sister often makes breakfast/ dinner in the morning

17

Được xác nhận