Square root
VBT
Calculator
magnet

Bong T

27 tháng 10 2019 11:53

câu hỏi

Đại từ la gì ti


0

1


Nguyễn G

28 tháng 10 2019 05:26

Đại từ là từ dùng để xưng hô hay để thay thế danh từ, động từ , tính từ (hoặc cụm danh từ , cụm động từ, cụm tính từ ) trong câu cho khỏi lặp lại các từ ngữ ấy.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mn có thích mimitv và hero team thì a còn ai ko thích mimitv và hero team thì căm

2

Lihat jawaban (1)