Square root
VBT
Calculator
magnet

Khang L

30 tháng 10 2019 08:41

câu hỏi

đổi đơn vị và điền vào chỗ trống trong các câu hỏi sau a. .........Km/h=5m/s. b. 12m/s=........ km/h. c. 48km/h=......... m/s d. 150 cm/s=...........m/s = ..........km/h. e. 62km/h=..........m/s=........cm/s


0

1


Trang P

21 tháng 11 2019 08:24

a)18 b)43.2 c)13.(3) d)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

7500J

0

Lihat jawaban (1)

vì sao khi hút sữa trong hộp . võ hộp bị móc theo nhiều phía ?

11

Được xác nhận