Square root
VBT
Calculator
magnet

Đặng B

21 tháng 2 2020 04:55

câu hỏi

Điền vào ô trống: "Không thầy ... đố mày ... nên"


1

2


Hoàng Y

21 tháng 2 2020 07:38

Bạn ơi câu đó là: "Ko thầy đố mày làm nên" nha

Lê Q

22 tháng 2 2020 13:09

Đáp án chính xác là: Không thầy đố mày làm nên.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2 con vịt đi trước 2 con vịt, 2 con vịt đi sau 2 con vịt, 2 con vịt đi giữa 2 con vịt. Hỏi có Bao nhiêu con vịt ?

17

Lihat jawaban (7)