Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh T

29 tháng 10 2022 08:24

câu hỏi

điền vào chỗ trống

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

30 tháng 10 2022 15:58

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Hóa 9 Bài giải chi tiết: 1. khí hiếm 2. các ion tương ứng 3. ion 4. cộng hóa trị Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính m gam muối tạo thành khi cho 1,5 mol h2s tác dụng với 2 mol Naoh ?

4

Được xác nhận