Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh T

13 tháng 10 2022 03:37

câu hỏi

Điền vào chỗ trống cho x^(2)+4x+4=………


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

13 tháng 10 2022 03:43

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thanh T<br>Đây là một bài tập thuộc Toán 8<br>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>x^(2)+4x+4= (x+2)<sup>2</sup><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thanh T
Đây là một bài tập thuộc Toán 8
Bài giải chi tiết: 

x^(2)+4x+4= (x+2)2
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một người muốn leo lên một mái nhà để sửa mái. Người đó lấy một cái thang biết cái thang dài 5m và khoảng cách từ chân thang đến nhà là 3m . Hỏi khoảng cách từ mặt đất lên mái nhà là bao nhiêu

1

Lihat jawaban (2)