Square root
VBT
Calculator
magnet

Hải Y

19 tháng 9 2022 16:05

câu hỏi

Điền vào chỗ trống cho thích hợp: o) 36x^(2)+36x+9=


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

19 tháng 9 2022 16:20

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Hải Y</strong></p><p>Đây là bài tập thuộc Môn Toán 8</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><h1><strong>o) 36x^(2)+36x+9=(6x+3)^2</strong><br><strong>&nbsp;</strong></h1><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em</p>

Xin chào em Hải Y

Đây là bài tập thuộc Môn Toán 8

Bài giải chi tiết :  

o) 36x^(2)+36x+9=(6x+3)^2
 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho tam giác ABC vuông tại góc A và góc B &gt; góc C. Kẻ AH vuông góc với BC tại H. Trên tia BH lấy điểm D sao cho H là trung điểm của BD. Gọi E là hình chiếu của D trên đường thẳng AC. K là hình chiếu của C trên đường thẳng AD. Hãy: a) So sánh độ dài các cạnh của tam giác ABC b) So sánh AB và AD, AD và AC c) Chứng minh rằng DE = DK

9

Lihat jawaban (1)