Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

06 tháng 10 2022 02:56

câu hỏi

Điền vào chỗ trống cho thích hợp: 9x^(2)+6x+1=


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

06 tháng 10 2022 03:03

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, Bài Hằng đẳng thức&nbsp;</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>9x<sup>2</sup>+6x+1=(3x+1)<sup>2</sup></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ly P

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, Bài Hằng đẳng thức 

Lời giải chi tiết như sau:

9x2+6x+1=(3x+1)2

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

100-(-12+10)

5

Lihat jawaban (2)