Square root
VBT
Calculator
magnet

Phan P

16 tháng 4 2020 10:55

câu hỏi

Điền vào chỗ chấm : 1,3,4,7,.....,18,29,.....


0

1


Đức T

17 tháng 4 2020 02:58

11,47😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

năm nay tuổi của chị giảm đi 3lần thì bằng tuổi của em. biết tổng số tuổi của hai chị em là 16tuổi, hãy tính tuổi của mỗi người năm nay

1

Lihat jawaban (1)