Square root
VBT
Calculator
magnet

Huỳnh P

29 tháng 12 2019 12:35

câu hỏi

Điện trở của dây dẫn là gì ? ý nghĩa của điện trở ?


1

2


Đỗ N

08 tháng 1 2020 03:08

Trị số R = U/I không đổi đối với mỗi dây dẫn và được gọi là điện trở của dây dẫn đó. Ý nghĩa của điện trở: Điện trở biểu thị mức độ cản trở dòng điện nhiều hay ít cỉa dây dẫn khi có dòng điện chạy qua.

Người L

13 tháng 8 2020 12:52

Điện trơ của dây dẫn là đại lượng biểu thi mức độ can trơ dòng điện chạy qua dây dẫn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hai dây bằng đồng có cùng chiều dài. Dây thứ nhất có tiết diện S1 = 0,5 mm2 và R1 = 8,5 ôm. Dây thứ 2 có điện trở R2 = 127,5 ôm, hỏi dây thứ 2 có tiết diện S2 bằng bao nhiêu?

0

Lihat jawaban (1)