Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê V

07 tháng 4 2020 04:32

câu hỏi

Điền từ ngữ:mưa,nắng,râm|vào chỗ trống thích hợp: a,chớp đông nhay nháy,gà gáy thì...... b,trăng quầng thì hạn,trăng tán thì..... c,chuồn chuồn bay thấp thì......,bay cao thì.......,bay vừa thì........


6

9


Lê V

09 tháng 4 2020 04:00

Kết quả của nik là mưa,râm,mưa-

Lê V

09 tháng 4 2020 04:00

Nắng-râm

Nguyễn T

09 tháng 4 2020 05:49

a,mưa. b,mưa . c,mưa , nắng , râm.

LÊ T

07 tháng 4 2020 10:21

bjjnb vậy mà thấy có một số cân nặng của người dân ở bên ngoài có thể làm ý kiến cho em xin chân thành cảm ơn nha bạn khỏe ko phải lo xong xuôi mình không cố ý gây thương tích nặng hơn ko hiểu không cố ý gây thương tích nặng nề cho nó một số cân có gì ko hiểu lắm vy làm nên những tác phẩm văn chương của người khác thích ai thì từ từ từ từ nói là nói về e có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh của công dân của các cơ hội được làm nên sự thành cảm ơn

Huệ N

07 tháng 4 2020 13:09

a, mưa b, râm c, mưa -nắng -râm

Phan H

07 tháng 4 2020 13:55

a, mưa b, ram c, mưa, ram, nắng ô kê con dê

N. Ngọcanh

08 tháng 4 2020 08:01

Đáp án của tớ nè: a) Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa. b) Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa. c) Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm. => Ngày xưa con người nhìn các hiện tượng này để dự báo thời tiết đó.

Heat S

10 tháng 4 2020 11:17

mưa,râm,mưa,nắng,râm

Chuyên Đ

12 tháng 4 2020 09:01

Kksjcjfnfj

Ui U

13 tháng 4 2020 08:12

1.mua 2.ram 3.mua, nang ram 😇💩😥👩‍🔬👩‍🎤👳‍♂️

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tap lam van lam sao

2

Lihat jawaban (1)