Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

20 tháng 11 2019 05:38

câu hỏi

điện tích hình vuông là a nhân a không?


0

4


Trần N

21 tháng 11 2019 02:47

đúng vậy

Nguyễn T

23 tháng 11 2019 02:36

sai

Cam T

25 tháng 11 2019 13:43

ta lấy một cạnh nhân với chính nó

Hoai T

26 tháng 11 2019 13:40

đúng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

lực hút của trái đất là bao nhiêu ?

0

Lihat jawaban (1)