Square root
VBT
Calculator
magnet

Thao Q

29 tháng 8 2021 09:03

câu hỏi

Điền từ còn còn thiếu vào chỗ chấm: Phương: hi,my name is phuong what your name! Linh: hi phuong,my name is........., .........................


24

4


Lê T

29 tháng 8 2021 14:35

Linh:Hi Phuong,name is Uyen nice to meet you

Thao Q

29 tháng 8 2021 13:51

câu trả lời là: Linh:hi phuong,my name is linh,nice to meet you

Thao Q

30 tháng 8 2021 03:02

lê sai rồi

Thao Q

30 tháng 8 2021 03:02

linh: Hi phuong my name is Linh,mới đúng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

How are you ?

30

Lihat jawaban (6)