Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

27 tháng 8 2021 03:12

câu hỏi

ĐIỀN SỐ THÍCH HỢP 68 + 28 = ? A . 66 B . 48 C . 97 D . 89


12

5


Phát P

29 tháng 8 2021 03:25

D . 89

Nguyễn T

01 tháng 9 2021 14:20

Chuổn Luôn 👍

Nguyễn T

03 tháng 9 2021 03:16

Này Tui Là Người Đặt Câu Hỏi Nhé Không Phải Cậu Đâu Nha...

Lê G

02 tháng 9 2021 15:06

68+28=vì 8+8=16 và6+2=8 viết 6nhớ 1 ) 6+2=8 cho là bằng 97

Lê G

02 tháng 9 2021 15:13

tính lộn là 66

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 bằng mấy

10

Lihat jawaban (4)