Square root
VBT
Calculator
magnet

Hue D

15 tháng 4 2020 12:06

câu hỏi

Điền quan hệ từ thích hợp vào chỗ chấm trong các câu ghép sau: a, Tấm chăm chỉ ,hiền lành còn Cám thì lười biếng ,ác độc. b, Ông đã nhiều lần can gián nhưng vua không nghe. c,Tớ đến nhà cậu hay cậu đến nhà tớ . -Gạch 1gạch dưới chủ ngữ ,2gạch dưới vị ngữ của các câu trên .


0

1


Mai T

16 tháng 4 2020 02:22

a. Vế 1: Tấm là CN, chăm chỉ... là VN Vế 2: Cám là CN, thì lười biếng... là VN b. V1: Ông là CN, đã...gián là VN V2: Vua là CN, không nghe là VN c. V1: Tớ là CN, đến nhà cậu là VN V2: Cậu là CN, đến.... là VN

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho hỏi bạn có mấy ngày sinh ?

1

Lihat jawaban (1)