Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh D

13 tháng 1 2020 12:08

câu hỏi

điện phân nước, thu được khí X và Y, rồi thực hiện các thí nghiệm: 1.Dẫn khí X dư qua ống sứ đựng sắt (hóa trị 3) oxit nung nóng, được rắn A, hòa tan rắn A trong dung dịch H2SO4 loãng, được khí X. 2.Đốt một mẫu photpho ngoài không khí rồi đưa vào bình chứa khí Y, để nguội thu được rắn B, hòa tan B trong nước được dung dịch D. Viết PTHH của các thí nghiệm trên


0

1


GRIM G

14 tháng 1 2020 03:39

1/a X +Fe2O3 = A 1/b A +H2So4 =X *trên dấu = ghi thêm t°* 2/a P + O2 +Y = B 2/b B + H20 = D *thêm t°

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

chợ ta là chất khí gì gì Viết phương trình phản ứng điều chế chất khí A thì a nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần

5

Lihat jawaban (1)