Square root
VBT
Calculator
magnet

Phong N

21 tháng 11 2019 11:27

câu hỏi

điện phân dung dịch NaCl bão hòa, có màng ngăn giữa hai điện cực, sản phẩm thu được là


0

1


Bùi N

24 tháng 11 2019 12:28

Sản phẩm thu đc là natri clorua, khí Cl2 và H2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

làm s để cân bằng ạ

15

Được xác nhận