Square root
VBT
Calculator
magnet

Cún X

10 tháng 6 2020 12:26

câu hỏi

Đại não có mấy thùy


4

2


Cún X

10 tháng 6 2020 12:26

4 thùy

Phan T

16 tháng 6 2020 23:48

- có 4 thùy là +thùy chẩm +thùy đỉnh +thùy trán +thùy thái dương

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

vai trò của tiêu hóa đối với cơ thể người là gì?

0

Lihat jawaban (1)